Obszar kompetencji

Ankieta satysfakcji klienta

Celem jaki stawia przed sobą Kancelaria jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym możliwym poziomie. Merytoryczne przygotowanie, profesjonalizm usług tylko w pewnym stopniu mają wpływ na ów poziom, najważniejsza jest Państwa satysfakcja, przekonanie, że Kancelaria z najwyższą starannością zrealizowała/realizuje udzielone zlecenie, dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Niniejsza ankieta jest w pełni anonimowa i jeżeli zdecydują się Państwo na jej wypełnienie proszę - o ile to możliwe - o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Z góry uprzejmie dziękuję
Krzysztof Strzelec
Radca prawny


1. Proszę zaznaczyć, na ile ważne są dla Pana/Pani wymienione poniżej zagadnienia podczas kontaktu z Kancelarią:
A. uprzejmość, kultura obsługi Klienta:
a) bardzo ważna,
b) ważna,
c) nieważna,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

B. wiedza i kompetencja pracownika Kancelarii:
a) bardzo ważna,
b) ważna,
c) nieważna,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

C. terminowość wykonania udzielonego zlecenia:
a) bardzo ważna,
b) ważna,
c) nieważna,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

D. lokalizacja Kancelarii:
a) bardzo ważna,
b) ważna,
c) nieważna,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

E. warunki lokalowe Kancelarii:
a) bardzo ważna,
b) ważna,
c) nieważna,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

F. uzyskanie pełnej i jasnej informacji na temat załatwiania zleconej sprawy:
a) bardzo ważna,
b) ważna,
c) nieważna,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

G. możliwość uzyskania informacji drogą elektroniczną (e-mail, skype):
a) bardzo ważna,
b) ważna,
c) nieważna,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

H. czas oczekiwania na przyjęcie przez prawnika:
a) bardzo ważna,
b) ważna,
c) nieważna,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

2. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z realizacji przez Kancelarię poniżej wymienionych zagadnień:
A. uprzejmość, kultura obsługi Klienta:
a) bardzo zadowolony/-a,
b) zadowolony/-a,
c) niezadowolony/-a,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

B. wiedza i kompetencja pracownika Kancelarii:
a) bardzo zadowolony/-a,
b) zadowolony/-a,
c) niezadowolony/-a,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

C. terminowość wykonania udzielonego zlecenia:
a) bardzo zadowolony/-a,
b) zadowolony/-a,
c) niezadowolony/-a,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

D. lokalizacja Kancelarii:
a) bardzo zadowolony/-a,
b) zadowolony/-a,
c) niezadowolony/-a,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

E. warunki lokalowe Kancelarii:
a) bardzo zadowolony/-a,
b) zadowolony/-a,
c) niezadowolony/-a,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

F. uzyskanie pełnej i jasnej informacji na temat załatwiania zleconej sprawy:
a) bardzo zadowolony/-a,
b) zadowolony/-a,
c) niezadowolony/-a,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

G. możliwość uzyskania informacji drogą elektroniczną (e-mail, skype):
a) bardzo zadowolony/-a,
b) zadowolony/-a,
c) niezadowolony/-a,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

H. czas oczekiwania na przyjęcie przez prawnika:
a) bardzo zadowolony/-a,
b) zadowolony/-a,
c) niezadowolony/-a,
d) nie dotyczyła załatwianej sprawy.

3. W jaki sposób uzyskał/-a Pan/Pani informację o Kancelarii:
a) z rekomendacji innej osoby,
b) z książki telefonicznej,
c) z Internetu
d) z tablic informacyjnych Kancelarii
e) w inny sposób (prosimy podać jaki):

4. Czego oczekuje Pan/Pani od Kancelarii prawnej: (proszę wymienić trzy podstawowe oczekiwania)

5. Czy w trakcie realizacji przez Kancelarię zlecenia zapadło Panu/Pani w pamięci jakieś pozytywne lub negatywne zdarzenie? (proszę opisać w kilku słowach to zdarzenie oraz określić, czy było ono pozytywne czy negatywne)