Obszar kompetencji

Oferta

Oferta Kancelarii kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców (spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, zarówno prywatnego jak i publicznego.

Świadczę także usługi na rzecz klientów indywidualnych, doradzając im w problemach wyłaniających się na tle codziennego stosowania prawa.

Kancelaria zajmuje się zarówno prowadzeniem stałej kompleksowej obsługi prawnej, jak również obsługą doraźną na podstawie pojedynczych zleceń. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego pomoc prawna może polegać na obsłudze wskazanych wydziałów.

Pomoc prawna jest świadczona, w szczególności w postaci:

  • konsultacji i udzielania porad prawnych,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • udziału (prowadzenie) w negocjacjach przy zawieraniu kontraktów i porozumień,
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami polubownymi (arbitrażowymi), sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej

Kancelaria świadczy usługi w sferze większości dziedzin prawa polskiego i wspólnotowego. W szczególności zakres działań obejmuje: